Kim jesteśmy i co robimy?

 

Dla nas - całego zespołu „Bajkowej Kryjówki" najważniejsze są DZIECI. Każde z nich jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego stworzyliśmy im miejsce, w który poczują się bezpiecznie- miejsce gdzie będą kochane, akceptowane i po prostu szczęśliwe. Z myślą o Nich o Przedszkolakach w wieku od 3 do 6 lat opracowaliśmy programy zakładające w pełni indywidualne podejście do Dziecka, jak również twórczą zabawę i rozwijanie ich własnej osobowości.

Nasze przedszkole „Bajkowa Kryjówka" ma profil językowo-artystyczny, a w jego ramach oferujemy codzienny kontakt z językiem angielskim oraz bogaty program artystyczny.

Nasze priorytety:

 1. Pragniemy wykształcić w Dzieciach wartości i nawyki pozwalające im w pełni korzystać z dóbr współczesnego świata, odnaleźć się w dynamicznej rzeczywistości oraz żyć w zgodzie z samym sobą i innymi ludźmi.
 2. Chcemy by Dzieci szczęśliwie szły przez życie i były gotowe na kolejne nowe wyzwania.
 3. Staramy się sprostać oczekiwaniom Naszych Przedszkolaków, nadążyć za dynamicznymi zmianami, które następują w ich rozwoju.
 4. Dzieciństwo niesie ze sobą mnóstwo radości, tak samo jak dużo niezrozumienia i frustracji. Dzieci poznają siebie i otaczający je świat. Dlatego będziemy bacznie im się przyglądać, próbując uchwycić każdą istotną chwilę w ich życiu, nauczymy jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.
 5. Istotne dla nas jest, by Dzieci traktowane były z godnością , a rozmowa z nimi przeprowadzana była w sposób wzmacniający poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości.
 6. Nie dajemy gotowych odpowiedzi, ale razem z Dzieckiem szukamy najlepszych rozwiązań, które pomagają nie tylko tu i teraz znaleźć sposób na zaistniały problem, ale tworzą naszym Dzieciom system asertywnych odpowiedzi na rozwiązywanie trudnych życiowych sytuacji.
 7. Chcemy rozbudzić w Dzieciach kreatywność i zdolność do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli.
 8. Pragniemy rozwinąć u Dzieci umiejętności społeczne poprzez efektywne współdziałanie w grupie oparte na spójnym systemie zasad, wzajemnego szacunku i pomocy.

Ważnym zagadnieniem dla nas jest współpraca z rodzicami ,albowiem jedynie dzięki integracji oddziaływań przedszkola i Rodziców możliwy jest twórczy rozwój Dziecka oraz wspieranie go przy odkrywaniu tajemnic świata. Proponujemy rodzicom naszych przedszkolaków:

 1. Codzienne Karty Obserwacji to bieżąca informacja o spożytych przez Dziecko posiłkach, godzinach snu, czasie przebywania na świeżym powietrzu, czy czynnościach pielęgnacyjno-higienicznych :)
 2. Indywidualne spotkania kadry z rodzicami stwarzają możliwość dyskusji o postępach i zachowaniu Dziecka w przedszkolu. Bardzo prosimy o wcześniejsze umawianie się na takie spotkania, nauczyciel bowiem nie może pozostawiać swych podopiecznych, by zająć się rodzicem.
 3. Zapraszamy również rodziców do udziału w przedstawieniach i imprezach organizowanych przez nasze Dzieci.
 4. Ankiety. Naszym celem jest stałe doskonalenie procesu wychowawczo-edukacyjnego. Opinie i wrażenia naszych podopiecznych i ich rodziców, wyrażane w wypełnianej 3 razy w roku ankiecie, stanowią dla nas najważniejsze źródło informacji i inspiracji.

W „Bajkowej Kryjówce" Dzieci będą szczęśliwe, a rodzice dumni i spokojni, że oddali swoje największe Skarby w dobre ręce!!