Wysokości opłat w Przedszkolu Bajkowa Kryjówka

 

WPISOWE - 450 ZŁ

CZESNE - 850 ZŁ

W ramach czesnego dzieci korzystają z czterech pełnowartościowych posiłków, przygotowanych we własnej kuchni.

Ponadto dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mogą uczestniczyć w następujących zajęciach:

- codziennie język angielski

- logopedia grupowa

- gimnastyka z elementami korektywy

- ceramika

- religia (tylko w najstarszej grupie)

- bezpłatna kosultacja z psychologiem i logopedą

- warsztaty pedagogizujące dla rodziców

 

W naszym przedszkolu personel stara się wyjść naprzeciw oczekiwanom rodziców i ich dzieci, dlatego organizujemy mnóstwo atrakcji, teatrzyków, występów, zapraszamy interesujących gości do przedszkola, a także realizujemy autorskie programy (w ramach czesnego).

 

Zajęcia dodatkowo płatne (wybierane dobrowolnie, dla chętnych dzieci):

- karate tradycyjne

- matematyka MathRiders