Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy 

 

7.00 – 8.30

Schodzenie się dzieci, ćwiczenia poranne, obserwacje, gry dydaktyczne, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, zabawy swobodne w kącikach tematycznych sali

8.30– 9.00

Zabiegi higieniczne, śniadanie

9.00 – 9.30

Codzienne zajęcia z języka angielskiego

9.30 – 10.00

Swobodne zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, praca indywidualna z dzieckiem

10.00 - 11.00

Zajęcia dydaktyczne realizowane w/g przyjętego programu wychowania przedszkolnego (z krótką przerwą między zajęciami); imprezy okolicznościowe, wizyty gości przedszkolnych

11.00 – 11.30

Obiad I- zupa

11.30 -13.00

Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie, spacery bliższe i dalsze,  ćwiczenia i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, w przypadku złej pogody praca z książką lub obrazkiem, historyjką obrazkową

13.00 - 13.30

Obiad II – drugie danie, mycie zębów

13.30 – 15.00

Maluchy- słuchanie bajek, pora na sen

13.30 – 15.00

Starszaki – słuchanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej, zabawy wyciszające, ćwiczenia grafomotoryczne, praca z książką, realizacja programu autorskiego „Mały artysta”, „Jestem dzielnym przedszkolakiem”

15.00 - 15.30

Podwieczorek

15.30 –16.00

Sytuacje edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczycieli , gry i zabawy stolikowe, zabawy tematyczne

16.00 - 17.00

Indywidualna twórczość dziecka (udostępnianie przyborów i materiałów), praca indywidualna z dzieckiem słabszym i zdolnym, utrwalanie materiału, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, zabawy dowolne w sali i na placu zabaw (podczas ładnej pogody), rozchodzenie się dzieci do domów