P R O G R A M


Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i warunków do pełnego rozwoju jest dla nas nadrzędnym zadaniem. Program realizowany w żłobku uwzględnia pełny rozwój osobowości małego dziecka - intelektualny, fizyczny i społeczny. Celem naszego żłobka jest wspomaganie rozwoju dzieci aby wyrastały na śmiałych, dobrze radzących sobie w życiu przedszkolaków, lubianych przez otoczenie, mających dobry kontakt z innymi. W warunkach maksymalnie zbliżonych do domowych zapewniamy dzieciom:

 - Warunki pełnego bezpieczeństwa

 - Żywienie zgodne z obowiązującymi normami oraz diety eliminacyjne dla alergików.

 - Zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej i pielęgniarskiej z uwzględnieniem działań profilaktycznych

 - Obserwowanie predyspozycji dzieci i wspomaganie ich indywidualnego rozwoju

 - Współdziałanie z rodzicami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

 

Po za przytulaniem, brykaniem i baraszkowaniem, będziemy proponować dzieciom chodzącym szereg zabaw edukacyjnych, niezbędnych dla prawidłowego i wszechstronnego rozwoju.

 

 - Zabawy muzyczno-ruchowe

 - Zajęcia plastyczne

 - Zabawy usprawniające mowę

 - Zabawy tematyczne

 - Elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn

 - Czytanie bajek i rozmowy przy obrazkach (rozpoznawanie kolorów, postaci, przelicznie do 2 itp.)

 

Słuchanie muzyki:

 

 - poważnej W.A. Mozarta- wspaniale wpływa na rozwój intelektualny dzieci

 - relaksacyjnej

 - muzyki do metody Pedagogiki Zabawy-z różnych regionów świata

 - utworów dla dzieci

 

 - Uczenie się samodzielności oraz poznawanie własnych możliwości

 - Ćwiczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej

 - Zabawy rozwijające umiejętność współpracy i uczące tolerancji

 - Regularne zabawy z językiem angielskim