R E G U L A M I N   P R Z E D S Z K O L A

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA
„Bajkowa Kryjówka”
W PŁOCKU

Poniżej znajdziecie Państwo linki do regulaminów Przedszkola, które określają zasady funkcjonowania placówki

 

Regulamin przedszkola i żłobka

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci

Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 1

Regulamin Pikniku Rodzinnego w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku