S T A T U T   P R Z E D S Z K O L A   I   ŻŁOBKA

 

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA
„Bajkowa Kryjówka”
W PŁOCKU

 

Poniżej znajdziecie Państwo link do statutu Przedszkola i Żłobka, który określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi:


Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajkowa Kryjówka” o profilu językowo-artystycznym.  

 

 

Statut Przedszkola Bajkowa Kryjówka

Statut Żłobka Bajkowa Kryjówka